Ngôn ngữ

FoodTeng - Đặt món ăn đồ uống trực tuyến từ hàng ngàn cửa hàng gần bạn trong điện thoại di động của bạn!

Tải ứng dụng của chúng tôi, đó là cách nhanh nhất để đặt món ăn khi đang di chuyển.

Theo dõi bản tin của chúng tôi